O nas

Wydawnictwo Edukacyjne (wcześniejsza nazwa KOBA) istnieje od 1997 r. Wtedy została wydana pierwsza książka „Poznajemy – Rysujemy, cz. I”. W 1998 roku wydano drugą książkę „Poznajemy – Rysujemy, cz. II, która była kontynuacją części I. W latach 1999 – 2001 wydano trzy pozostałe książki: Czytanka sześciolatka, Ja i litery, Ja i liczby, które tworzyły całość metodyczną z wcześniej wydanymi książkami. Książki te były przeznaczone dla dzieci sześcioletnich i zawierały numer dopuszczenia do użytku szkolnego wydany przez MEN. Nauczyciele pracujący na tych książkach pozytywnie je oceniali, podkreślając ich wysoką wartość merytoryczną. Wydawnictwo w kolejnych latach sukcesywnie rozwijało się wydając książki dla dzieci 5-letnich i różnorodne pomoce dydaktyczne, np.: alfabet, liczymy, pory roku, czytanie globalne, krzyżówki, loteryjki oraz materiały metodyczne: scenariusze zajęć, programy, płyty CD. W roku 2013 zostały wydane nowe pakiety dla dzieci 5-6 letnich „Wkrótce idę do szkoły, cz. I, II, zabawy z literami, zabawy z liczbami, wycinanka” i dla dzieci 3-4 letnich „Zabawy trzylatka i czterolatka” oraz obudowa metodyczna: scenariusze zajęć, płyty CD.

No comments yet.

Dodaj komentarz